Общи условия за ползване на онлайн магазин „jk-crafts.com“

Настоящият документ съдържа Общите условия за използване на предоставените от „Аливита“ ЕООД услуги на потребителите в он-лайн магазина „jk-crafts.com“ и урежда отношенията между „Аливита“ ЕООД и потребителите.

При изпращане на поръчка се счита, че потребителят е запознат и съгласен с общите условия за ползване на on-line магазин „jk-crafts.com”. В общите условия са описани всички въпроси, късаещи дейността на  on-line магазин „jk-crafts.com”.

 1. Част първа от настоящите условия се отнася до всеки регистрирал се и ползващ услугите, предоставени от „Аливита“ ЕООД сайта „jk-crafts.com”.
 2. Част втора се отнася до потребителите, които желаят „Аливита“ ЕООД да изработи по техен проект артикул.
 3. Част трета се отнася до Личните данни, Бисквитки и Политика за поверителност на „Аливита“ ЕООД

ЧАСТ ПЪРВА – Общи условия за потребителите

 1. Чрез регистрацията в on-line магазин „jk-crafts.com”, потребителите се съгласяват с изложените по-долу общи условия за предоставените услуги от фирма „Аливита“ ЕООД.
 2. Приемайки общите условия, потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от „jk-crafts.com” и техните сътрудници, включително куриерски компании, по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги.
 3. „Аливита“ ЕООД не носи отговорност за картинки или снимки, както и всички други обекти в сайта, попадащи под защитата на патентното и авторското право, предоставени от потребителите на интернет страницата /сайта/ “jk-crafts.com„. Умоляваме носителите на права, касаещи материали, предоставени от нашите потребители, да ни уведомят своевременно за това, като представят необходимите доказателства, след което тези материали ще бъдат премахнати от интернет страницата /сайта/.
 4. „Аливита“ ЕООД си запазва правото да променя настоящите условия.

ЧАСТ ВТОРА – Общи условия, свързани с изработка на продукти по проект на потребителите

 1. Изпълнител по договора за изработка е фирма „Аливита“ ЕООД , ЕИК: BG204190570, седалище и адрес на управление София, ж.к. Младост 1, бл. 72, ап. 119.
 2. Клиент е всяко лице, регистрирало се в on-line магазин “jk-crafts.com„, управляван от Изпълнителя, направил валидна поръчка, чрез попълване на заявка и изпращане за изработка.
 3. On-line магазин е интернет сайтът с домейн “jk-crafts.com„, собственост на Изпълнителя.
 4. Предметът на договора е напечатването и/или изработката на текстилен или pvc продукт от каталога на “jk-crafts.com„.
  1. Артикулите, са изчерпателно изброени по размер, разцветка и вид в съответния раздел на On-line магазина “jk-crafts.com, и се предоставят от Изпълнителя, като стойността им се включва в общата стойност на договора.
  2. Виртуалният магазин разполага с каталог от артикули, от които поръчващият може да избира или да предостави собствените си идеи и Изпълнителят да изготви индивидуален артикул, като Изпълнителят се задължава да извърши възложеното му в срок до 5 работни дни от сключване на настоящия договор. Цената на готовия продукт се калкулира в зависимост от проекта. Ако има промяна в цената Изпълнителят е задължен да уведоми потребителя в рамките на 24 часа от постъпването на поръчката. За всички останали продукти на сайта, цените са посочени към съответния продукт и са с включен ДДС.
 5. Възможните начини за плащане са:
  1. Чрез наложен платеж на куриерската служба, извършваща доставка.
  2. По банков път, като този метод изисква предварително заплащане.
 6. Получаването на готовия продукт може да се извършва, чрез куриерска фирма, единствено и само до населените места, посочени във формата за поръчка.
 7. Изпълнителят не носи отговорност при забавяне по вина на куриерската фирма.
 8. Договорът за поръчка се счита за сключен от момента на изпращане на поръчка до Изпълнителя, като поражда правните последици, предвидени в българското законодателство, както и следните права и задължения:

Права и задължения на Изпълнителя

 1. Изпълнителят се задължава да извърши срещу възнаграждение поставянето на щампа върху избран от поръчващия артикул, проект за щампа по реда и условията в настоящия договор.
 2. Изпълнителят си запазва правото да калкулира крайната цена чрез алгоритъм, предоставен във виртуалния магазин.
 3. Изпълнителят си запазва правото да отказва да изпълни поръчки, свързани със забранени от закона символи, както и такива пораждащи агресия и дискриминация.
 4. Изпълнителят си запазва правото да не изпълнява поръчки, направени от клиенти, които без основание са отказали заплащането на предходни поръчки.

Права и задължения на Поръчващия

 1. Поръчващият има право да получи изработения артикул по реда и условията на настоящия договор.
 2. Поръчващият се задължава да заплати цената, с която се е съгласил при изпращане на поръчката.
 3. Поръчващият се задължава да отбелязва коректни данни за поръчката, като  име, адрес, телефон и дата за получаване, на предвидените за това места в количката на интернет магазина.

Нередности, връщане, обезщетение

 1. Изпълнителят не носи отговорност за качествата на готовия продукт, пряко зависещи от проекта, предоставен му от поръчващия, а именно:
  • некачествена графика в следствие на некачествена картинка, предоставена от поръчващия.
  • неприемлив външен вид на продукта, в следствие на чисто естетически несъответствия, произхождащи от проекта, предоставен от поръчващия.
  • както и други, неизброени подробно.
 2. Изпълнителят се задължава да поправи нередностите, в следствие на некачествена изработка, по един от следните начини, избран от поръчващия:
 3. Чрез изработка на нов продукт по същия проект за сметка на Изпълнителя.
 4. Чрез изработка на артикул по нов проект на същата стойност.
 5. Чрез отстъпка при избор на артикул.
 6. Чрез връщане на сумата, платена по договора.
 7. Поправката на нередностите от Изпълнителя става в 15 дневен срок, след потвърждаване от негова страна, че признава нередността да е по негова вина.
  • Оценката за произхода на нередността по готовия продукт се извършва на база на изпратена снимка с предполагаемата нередност от поръчващия на изпълнителя.
 8. Отказът на поръчващия да приеме и заплати поръчания продукт, изработен от Изпълнителя по негов проект, се счита за неизпълнение на настоящия договор, като в този случай изпълнителят има право на обезщетение в двоен размер на цената на настоящия договор.
 9. На основание чл. 55 ал. 2 от Закона за защита на потребителите, изпълнителят си запазва правото да откаже връщане на стоката, извън случаите на нередности по вина на изпълнителя, описани в настоящия договор.

ЧАСТ ТРЕТА – Лични данни и политика за поверителност

Обща информация

Ние в „Аливита“ ЕООД гледаме сериозно на поверителността в отношенията си с Вас. Тъй като събираме различни данни за посетителите, бихме искали да разберете условията, при които записваме, съхраняваме и използваме Вашите данни. Политиката ни за поверителност обяснява каква информация събираме, как я използваме и обменяме. Тази политика важи за сайта www.jk-crafts.com.

Данните, които събираме

При събирането на лични данни за потребителите, нашата основна цел е да Ви предоставим най-добрата и полезна информация и услуги. За функционирането на някои от тези услуги е необходимо да ни предоставите лични данни. Става дума за имена, електронна поща, телефон, фирма, адрес за доставка и предходни поръчки.

Събраните данни

Когато разглеждате сайта ни www.jk-crafts.com без да сте се регистрирали, то Вие го правите анонимно. В този случай не събираме лични данни за Вас, като имена, адрес, телефон, електронна поща и пр. Софтуерът ни обаче използва т.нар. бисквитки (cookies) за събиране на информация за начина на използване на интернет страницата. По групов принцип се събират и следят данни за сървъра, към който е включен Вашият компютър, вида на браузъра ви (например Firefox или Internet Explorer). Тези данни се използват за статистическите данни за интернет търсенето и нормалната работа на сайта.

Регистрация за онлайн продукти и услуги

За да Ви предоставим определени продукти или услуги онлайн, вероятно ще Ви помолим доброволно да ни предоставите някои лични данни, включително и адреса на електронната Ви поща или телефонен номер за кореспонденция и връзка, за получаване на известия при промяна на статуса на вашата поръчка, получаване на съобщения ако имаме въпроси към вас или проблем с някоя от поръчките ви.

Използване на данните

Не е изключено да използваме предоставените от Вас данни, за да Ви предоставим някаква услуга или за да отчетем интереса на клиентите към различни услуги, за да Ви информираме за наши продукти и услуги, както и за ремаркетинг. Ако ни предоставите адреса на електронната си поща или пък вече сте го направили, или го получим от друг източник, може да Ви изпращаме предложения по електронната поща. Тези предложения може да се базират на предоставените от Вас данни при първия ни контакт, на анкетите, на данните, които свидетелстват за потребителското търсене или начина на живот, както и на данните, достъпни чрез външни източници, като търговци и маркетингови организации. Когато Ви изпращаме съобщения по електронната поща, ще установим подробности за нея, например, приема ли графични html писма. Ако пощата Ви е настроена така, че да приема писма във формат html, може да започнем да Ви изпращаме графични html писма по електронната поща.

Трябва да Ви информираме, че няма да предоставяме електронния Ви адрес на деловите си партньори.

Ние си поставяме целта да Ви изпращаме единствено уместни и полезни за Вас предложения. Те се изготвят със съзнанието, че сме длъжни да защитим сигурността и поверителността на личните данни на нашите клиенти. Във всеки момент Вие можете да се откажете (opt-out) от електронните ни бюлетини, като ни изпратите e-mail на admin@jk-crafts.com.

Промени на декларацията за поверителност на интернет страницата www.jk-crafts.com

Всички промени в нашата Декларация за поверителност ще бъдат публикувани тук, за да сте напълно информирани за защитата на данните Ви, както и за възможностите за избор, които Ви предлагаме по отношение на използването на личните Ви данни за маркетингови цели.

Изтриване на профил

При желание от Ваша страна профила Ви и историята на поръчките към него може да бъде изтрит. За да предприемем мерки за изтриване е необходимо да се свържете с нас на home@jk-crafts.com или чрез контактната ни форма.